Pobytové služby

Pre cudzincov poskytujeme aj pobytové služby, ktorými zabezpečujeme všetky zákonom vyžadované náležitosti k výkonú práce na území Slovenskej Republiky.

Patrí sem

Pobytové povolenie

Zabezpečujeme kompletnú dokumentáciu potrebnú k udeleniu a udržaniu pobytového povolenia na území SR

Živnostnenský list

Zabezpečujeme kompletnú dokumentáciu a komunikáciu s potrebnými úradmi pre získanie a udržanie živnostnenského listu.

Ostatná dokumentácia

Zabezpečujeme aj rôzne potrebné dokumenty k výkonu konkrétneho povolania, účtovné služby alebo komunikáciu s úradmi

Všetko potrebné

Každý cudzinec prichádzajúci na územie Slovenskej Republiky má určité povinnosti, ktoré mu zo zákona vyplívajú. Naša spoločnosť sa snaží tento proces zjednodušiť a odstrániť stresujúce situácie pre našich klientov, ktorí sa ocitli v neznámom prostredí. Riešime preto nie len dokumentáciu ale aj komunikáciu s potrebnými inštitúciami a individuálnu pomoc pri riešení byrokratických prekážok