top of page

Riešenie problémov s pracovnou silou

Pomáhame Vám vyniknúť

Od roku 2019 Astek Service poskytuje profesionálne služby uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom. S našou skúsenosťou sme sa naučili, že personálne obsadenie nie je len hra s číslami – je to podnikanie a budovanie vzťahov. Preto kladieme dôraz na počúvanie, vedenie a párovanie k spojeniu kvalitnej pracovnej sili a ideálneho pracovného prostredia.

Sústreďujeme sa najmä na zahraničnú pracovnú silu ale v súčasnosti disponujeme aj širokým inventárom domácich žiadateľov o prácu. V prípade zahraničného pracovníka zabezpečujeme kompletnú dokumentáciu potrebnú k výkonu podnikateľskej činnosti formou Živnostnenského Osvedčenia. Poskytujeme aj dodatočné zastrešenie dokumentácie ktoré zabezpečí kvalitnú starostlivosť pre pracovníka ako napríklad účtovné služby, pobytová dokumentácia a podobne.


 

 • ASTEK SERVICE, s.r.o založili osoby, ktoré majú dlhoročnú skúsenosť v oblasti manažovania ľudských zdrojov

 • Pracujeme na základe sprostredkovateľskej zmluvy

 • Orientujeme sa na nábor kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníkov pre našich klientov z krajín EU

 • Vieme pre Vás v krátkom termíne zabezpečiť vhodných pracovníkov

 • Získavame pracovníkov osobitne pre špecifické potreby každého nášho klienta

 • V prípade Vašej nespokojnosti s dodaným pracovníkom nás jednoducho požiadate o výmenu, ktorú vieme zabezpečiť

Obrátiť sa na pracovníkov zo zahraničia môže byť riešením hlavne v prípadoch, keď sa jedná o pracovné miesta, o ktoré tunajší pracovníci neprejavujú vysoký záujem. Zahraniční pracovníci sa venujú najmä prácam ako sú upratovacie a stavebné práce, výrobní pracovníci, zber ovocia a podobne. 
Naša firma má pre Vás okamžité riešenie. 

Dodáme vám potrebný počet pracovníkov na stálu i sezónnu prácu, ktorý vykonávajú prácu na základe živnostenského osvedčenia.

Získavame pracovníkov hlavne z Ukrajiny a Východnej Európy pre slovenský pracovný trh. Nachádzame vhodné riešenie nedostatku pracovníkov aj pre vašu spoločnosť. Profesionálny prístup so skúsenosťami!

Poskytujeme aj

 • Kompletné zabezpečenie dokumentácie potrebnej k výkonu práce

 • Účtovné služby formou externého dodávateľa

 • Právne upravené zmluvné zastrešenie sprostredkovania

 • Konzultácie a nábor pracovníkov

 • Individuálna starostlivosť podľa potrieb klienta

bottom of page