O nás

Pracovná  agentúra

Našim cieľom je spolupráca s firmami v oblasti sprostredkovania pracovnej sily. 
Zabezpečíme zahraničných pracovníkov na všetky druhy práce presne podľa požiadaviek objednávateľa. Zabezpečujeme pracovnú silu s platným živnostenským osvedčením.  V súčasnosti sa zameriavame najmä na pracovníkov z európskej únie aj tretích krajín. Podľa Vašich požiadaviek robíme nábor, zabezpečíme potrebnú dokumentáciu a celkovú administratívnu agendu (vrátane covid testu, BOZP zápisník, prípadne iné podľa dopytu)  . To všetko v krátkom čase. 

Cieľom našej firmy je dosadenie zahraničných pracovníkov na požadovanej úrovni, ktorých zadávateľ môže  zaradiť na požadovanú pracovnú pozíciu vo svojom podniku. Našimi zásadami sú: profesionalita a spoľahlivosť.

 • ASTEK SERVICE, s.r.o založili osoby, ktorí majú dlhoročnú skúsenosť v oblasti manažovania ľudských zdrojov
 • Pracujeme na základe sprostredkovateľskej zmluvy
 • Orientujeme sa na nábor kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníkov pre našich klientov z krajín EU
 • Vieme pre Vás v krátkom termíne zabezpečiť vhodných pracovníkov
 • Získavame pracovníkov osobitne pre špecifické potreby každého nášho klienta
 • V prípade Vašej nespokojnosti s dodaným pracovníkom nás jednoducho požiadate o výmenu, ktorú  zabezpečíme

Najrozšírenejšie profesie zahraničných pracovníkov, ktorých poskytujeme :

 • pracovník do výroby
 • balič
 • manuálny pracovník
 • montážny robotník
 • obsluha strojov
 • pracovník na výrobnej linke
 • skladník
 • strojník
 • stavebný robotník
 • murár
 • stavebný železiar
 • tesár
 • a iné podľa dohody.

Obrátiť sa na pracovníkov zo zahraničia môže byť riešením hlavne v prípadoch, keď sa jedná o pracovné miesta, o ktoré tunajší pracovníci neprejavujú vysoký záujem. Zahraniční pracovníci sa venujú najmä prácam ako sú upratovacie a stavebné práce, výrobní pracovníci, zber ovocia a podobne. 
Naša firma  má pre vás okamžité riešenie. 

Dodáme vám potrebný počet pracovníkov na stálu i sezónnu prácu, ktorý vykonávajú prácu na základe živnostenského osvedčenia.

Získavame pracovníkov hlavne z Ukrajiny a Východnej Európy pre slovenský pracovný trh. Nachádzame vhodné riešenie nedostatku pracovníkov aj pre vašu spoločnosť. Profesionálny prístup so skúsenosťami!